Timesoft

Osobní stránky webkonzultanta

Konverze px na em?

V nedávné době jsem narazil na problém zvaný absolutní a relativní jednotky písma na stránkách. Majitel stránek chtěl vypracovat analýzu přístupnosti. Jedná se o stránky úřadu, které musí plnit pravidla přístupného webu podle novely Zákona č. 365/2000Sb. o informačních systémech veřejné zprávy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Analýza se povedla, majitel byl spokojen. Ale pojďme k problému, na který jsem narazil.


Stránky měly písmo definované pomocí px. Dle bible CSS – CSS kompletní průvodce od Erica Meyera – se jedná o relativní jednotky, které by měly být snadno zvětšitelné. Podle WCAG 2.0: …si uživatelé, kteří mají zhoršený zrak, mohou ve všech běžně používaných internetových prohlížečích pohodlně zvětšit velikost písma pomocí standardní funkcionality prohlížeče. Musí být možné zvětšit písmo minimálně na 200 % a zmenšit na 50 % původní hodnoty. Předpisy definující velikost písma na www stránce proto neobsahují jednotky, které by toto zvětšení znemožňovaly. Velikost tudíž není definována pomocí jednotek pt, pc, in, cm, mm a px… Zajímavé, leč problematické. Pátral jsem v čem je chyba, proč tedy px ne. Došel jsem k názoru, že i když Meyer px jednotky zařazuje mezi relativní, samotné px jednotky jsou takové pseudorelativní. Ale o tom dnešní článek není.
Pro splnění podmínky bylo jasné, že jednotky px jsou out a je potřeba zvolit jiné jednotky – procenta nebo em. Což jsem do analýzy napsal. Po odevzdání jsem se následně s klientem domluvil i na úpravě webu a tady vyvstal problém. Jak to co nejelegantněji udělat. Přece jen z pevně stanovených jednotek, udělat takové, které se vážou na nadřazený prvek není jednoduché. Procenta jsem zavrhl, protože s nimi nemám nejlepší zkušenost, nepracuje se mi s nimi dobře. Ani nevím proč. Zvolil jsem tedy jednotky em.
Abych se mohl od něčeho odrazit, potřeboval jsem nějaký šikovný nástroj, který by mi umožnil alespoň orientačně provést převod. Strýček Google mi nabídl stránky http://pxtoem.com/, kde je krásně vidět k čemu přirovnat 1em, dokonce jsou v jednom sloupci i ty „moje“ procenta. S tímhle nástrojem se mi pracovalo velmi dobře a práce jen odsýpala.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej prosím:

1 Comment

  1. Díky za super nástroj, pracuje se s ním líp než s klasickym převodem jednotek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

© 2024 Timesoft

Autor šablony Anders NorenNahoru ↑