Čím víc webů postavených na WordPressu člověk udělá, tím víc se setkává se stále stejnými dotazy. Jak jinak. Absolutně nejčastějším dotazem je „Jak vytvořit příspěvek“. Proto jsem se rozhodl, že vytvořím sérií článků, kde se uživatele pokusím provést tvorbou příspěvku nebo stránky. Seriál bude mít 5 dílů.
Dnes si vysvětlíme základní pojmy, řekneme si rozdíl mezi příspěvkem a stránkou, popíšeme si jednotlivé části stránky, kde článek píšete. Pojďme tedy na to.

Základní instalace WordPress má pro tvorbu obsahu několik typů:

  • post – příspěvěk
  • page – stránka
  • attachment – příloha

Příspěvek je chápán jako článek, který je sdružen do rubrik neboli kategorií, a společně pak vytvoří stránku o více příspěvcích. Typickou ukázkou takových článků jsou aktuality, novinky, atd. Společným jmenovatelem všech článků je to, že jsou aktuální v době publikování a postupem času zastarávají. Samozřejmě jsou články, které časem získávají na kvalitě. Přidáváním nových a nových článků, článek ve výpisu pomyslně odsunujete do pozadí.

Ve WordPressu můžete článek přiřadit do více rubrik. Pokud jej nepřiřadíte, automaticky se přiřadí do rubriky Nezařazené.  Krom rubrik, můžete články tzv. oštítkovat – viz dále.

Oproti příspěvku je stránka pouze jeden samostatný článek. Primárně se jedná o texty, které jsou stále aktuální, nemají podobné články – typicky stránka kontakt, představení firmy, náplň práce, apod. Stránky můžete různě nadřazovat nebo naopak podřazovat.

Třetím typem je attachment, neboli média, do kterého se nahrávají veškeré obrázky, fotky, soubory (pdf, doc, …) publikované na webu. Více si o něm řekneme v 3. díle.

Nový článek

Jak příspěvek, tak i stránka mají, až na pár drobných výjimek, stejné rozhraní. Ve svislé navigaci vlevo klikněte na Příspěvky nebo na Stránky. Zobrazí se přehled všech článků (článkem je myšleno jak příspěvek tak stránka. Kliknutím na Přidat příspěvek (Vytvořit stránku) se dostaneme do samotné editace.

Vytvoření nového příspěvku (stránky)

V tuto chvíli je obrazovka rozdělena na několik částí. Vlevo nám zůstalo menu. Změnil se hlavně obsah bílé plochy, který se dále dělí na dvě částí – velkou prostřední a pravý úzký sloupec s boxy.

Prostřední část obsahuje Nadpis a velkou plochu pro samotný text článku. V základní verzi WP je to celé. Pokud máte nainstalované různé pluginy (např. pro optimalizaci na „vyhledávače“), budou pod ještě další boxy.

Pravý sloupec je pro oba typy trošku rozdílný. Společný mají box s názvem Publikovat. Stránka má pod boxem položku pro nastavení pořadí a nadřazené stránky. Pokud zvolená šablona podporuje náhledové obrázky, najdete ji ještě níže. Příspěvek má pod publikováním box pro rubriky, pak box se štítky a nakonec box pro náhledový obrázek. Občas se ještě objevuje box Formát, to ale musí podporovat zvolená šablona. Originál šablony z WP podporu mají. Další boxy závisí na použitých pluginech a nastaveních šablony.

Boxy lze popřeskupovat (mimo nadpis a hlavní text článku). Stačí kliknutím box uchopit za nadpis a potáhnout nahoru, dolů nebo do stran.

V základním nastavení WordPressu jsou některé boxy skryty a je jen na uživateli, zda je potřebuje k práci a zapne je, nebo ne. Skryté boxy, stejně jako nápovědu, naleznete v pravém horním rohu pod informacemi o přihlášeném uživateli. Pokud kliknete na Nastavení zobrazených informací, rozbalí se nabídka, kde si určujete, co se má zobrazit.

Box publikovat

Krom nadpisu, textu článku, budete vždy nějakým způsobem pracovat s boxem Publikovat. Zde máme možnost nastavit, zda chceme článek ihned zobrazit i pro uživatele (tl. Publikovat), nebo si jej uložit jen pro sebe a pokračovat v psaní jindy (tl. Uložit koncept). Článek je možné připravit dopředu a nechat jej systémem publikovat v určitý čas, nebo určit komu bude viditelný. Rozpracovanou verzi článku si můžeme zobrazit kliknutím na Náhled. V tomto případě článek není viditelný pro běžného uživatele.

Vrátím se ještě k publikováním v určitý čas. Řekněme, že požadujeme článek zobrazit za tři dny. Klikneme na odkaz upravit u Publikovat okamžitě. Upravíme pole s datem, časem a potvrdíme. Pokud pak kliknete i na publikovat, článek je připraven a čeká na dané datum. Čeká však není správné slovo. Pokud na webu v daný moment nikdo není, článek se nezobrazí a čeká až někdo na web přijde. Proto se může stát, i když zadáte přesné datum a čas, že se zobrazí jiný než zamýšlený čas.

Box pro obsah

Dnešní článek zakončíme drobnou informací o největším boxu a to boxu pro obsah. V základním nastavení WordPressu je nad tímto boxem tlačítko Mediální soubory, věnujeme se mu v kapitole 3. Vpravo od něj jsou dvě záložky – Editor a HTML. V editoru budeme pracovat, základy práce v HTML jsou v kapitole 5.

Pod tlačítky je jeden řádek základních ikon pro úpravu textu. Myslím, že můžu již teď prozradit, že další řádek ikon získáte kliknutím na ikonu dvou obdélníčku s tečkami na konci řady.

Komu je okno boxu malé, pak vězte, že psaním textu se bude roztahovat. Pokud by vám to ale nestačilo, stačí kliknout na ikonu 2 šipek v pravém rohu (pod záložkou HTML).

To je pro dnešek vše. Pokud máte jakékoli otázky, zanechejte prosím komentář, pokusím se odpovědět.

Další díly
Líbil se vám článek? Sdílejte jej prosím: